Chủ động đề ra các phương án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Cần Thơ

Thị trường việc làm Cần Thơ trong những năm gần đây trở thành một thị trường “béo bở” thu hút một lượng lớn nguồn nhân lực mỗi năm. Mặc dù đã có sự đa dạng trong nhiều ngành nghề/lĩnh vực, tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn là một nỗi lo ngại cho các cấp chính quyền tại địa bàn tỉnh. Một trong những vấn đề đáng lo ngại hiện nay chính là chất lượng tay nghề của người lao động trên toàn tỉnh vẫn chưa thật sự đáp ứng hoàn toàn yêu cầu công việc trong thị trường việc làm Cần Thơ. Chính vì thế, chính quyền địa phương tích cực đề ra các phương án mở rộng mạng lưới đào tạo nghề cho người lao động tại địa phương, chú trọng công tác nâng cao chất lượng dạy nghề và giải quyết vấn đề tìm việc làm cho người lao động, qua đó, góp phần vào công tác phát triển nên kinh tế xã hội không chỉ toàn tỉnh Cần Thơ nói riêng, mà là trong cả nước nói chung.

Các công ty tuyển dụng nhân sự việc làm hàng đầu tại Cần Thơ hiện nay là

Careerlink.vn – Tìm việc làm, tuyển dụng tại Cần Thơ

Mekongworlds.vn – Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên Cần Thơ

Tích cực mở rộng mạng lưới đào tạo nghề

Địa bàn tỉnh Cần Thơ hiện tại có hơn hàng chục đơn vị thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bao gồm các trường cao đẳng, phân hiệu đào tạo trình độ cao đẳng trở xuống;  trường đào tạo trình độ trung cấp trở xuống;  trung tâm giáo dục nghề nghiệp; và các cơ sở doanh nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp.

Theo như Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong những năm gần đây đã đào tạo nghề thành công cho hàng chục nghìn lao động, đạt được một chỉ tiêu khá khả quan. Qua đó, các cơ sở này cũng đã tổ chức khai giảng hàng chục lớp đào tạo nghề  cho lao động nông thôn  với số lượng lao động lên đến vài nghìn người. Ngoài ra, Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội cũng đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lễ bàn giao chức năng quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp giữa Sở Giáo Dục và Đào Tạo và Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội. Đây chính là một dấu hiệu tích cực trong công tác đào tạo nghề, đã đáp ứng nhu cầu nâng cao tay nghề của người lao động và nhu cầu tuyển dụng nhân lực chất lượng của doanh nghiệp trong thị trường việc làm Cần Thơ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển và hội nhập kinh tế địa phương, khu vực. Qua đó, chính quyền Cần Thơ cũng tiến hành hỗ trợ và giải quyết vấn đề tìm việc làm cho người lao động, giúp hạn chế tối đa tỉ lệ thất nghiệp trên địa bàn.

Liên kết đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động

Ngoài các chính sách đẩy mạnh đào tạo nghề, chính quyền Cần Thơ cũng tích cực đề ra các phương án giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho người lao động tại thị trường việc làm Cần Thơ.

Cụ thể, Sở Lao Động – Thương Binh và Xã Hội đã tiến hành phối hợp với Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ trao đổi về việc đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. Hướng dẫn, triển khai phần mềm quản lý lao động nước ngoài cho Ban Quản lý các KCX và CN Cần Thơ và người sử dụng lao động về việc cấp giấy phép lao động nước ngoài thông qua mạng điện tử. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra các quy định về chính sách hỗ trợ tạo công ăn việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm tại các quận, huyện.

Trong thời gian tới, địa bàn Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề song song nâng cao tay nghề cho người lao động thông qua việc tổ chức hội giảng giáo viên giáo dục nghề nghiệp cấp thành phố.  Hội thi tay nghề học sinh sinh viên cấp thành phố. Tổ chức lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Chính quyền cũng sẽ thường xuyên tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của các trường cao đẳng, trung cấp và thực hiện đánh giá kết quả kiểm định chất lượng tương ứng. Thông qua các hoạt đồng đào tạo nghề, chính quyền địa phương cũng sẽ tích cực hỗ trợ người lao động trong vấn đề tìm việc làm thông qua những lĩnh vực/ngành nghề phù hợp, nhằm giúp người lao động phần nào giải quyết được công ăn việc làm, giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp đến mức tối đa.