Long An không ngừng đổi mới chính sách nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp

Ngày nay, nhu cầu tìm việc làm trong thị trường việc làm Long An ngày một gia tăng. Mặc dù đã có sự mở rộng mạng lưới các ngành nghề/lĩnh vực chuyên môn khác nhau, song tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn là một mối lo ngại đối với chính quyền địa phương.

Sau một thời gian tích cực triển khai các giải pháp  nhằm giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp thì mới đây, chính quyền địa phương Long An cho biết toàn tỉnh đã có những phản hồi tích cực trong vấn đề giải quyết nhu cầu tìm việc làm cho người lao động trong thị trường Việc làm tại Long An. Cụ thể,  địa bàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đạt một tỷ lệ khá tích cực so với kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, chính quyền cũng ghi nhận các đơn vị doanh nghiệp sử dụng dịch vụ việc làm Long An   đã thực hiện chế độ tiền lương, tiền công đối với người lao động cao hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Về vấn đề chi trả lương cũng có sự phân biệt rõ giữa các cấp quản lý, điều hành và lao động sản xuất trực tiếp. Theo đó,  tất cả các loại hình doanh nghiệp, từ doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước và đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều chi trả mức lương bình quân trên năm triệu đồng/người. Ngoài ra, mức tiền thưởng theo từng quý/năm đều có những chuyển biến tích cực. Điều này không chỉ khuyến khích người lao động địa phương có những đóng góp tích cực hơn, ngoài ra cũng sẽ tạo điều kiện thu hút thêm nhiều lao động tiềm năng từ các tỉnh, khu vực lân cận có nhu cầu tìm việc làm.  Đặc biệt, không có doanh nghiệp nào gặp khó khăn trong vấn đề chi trả tiền lương cuối năm, tình hình thanh toán ổn định, đảm bảo được đời sống cho người lao động.

Về công tác dạy nghề, chính quyền tỉnh Long An cũng đã có những chính sách phát triển nhằm thúc đẩy nâng cao tay nghề cho người lao động. Cụ thể, hàng chục nghìn lao động đã được đào tạo bày bản theo từng lĩnh vực/ngành nghề cụ thể,  đảm bảo  chất lượng đầu ra đáp ứng được nhu cầu công việc trong thị trường việc làm Long An.

Mặt dù, toàn tỉnh đã ghi nhận được một số điểm tích cực, tuy nhiên,  tình hình lao động đình công, và các tai nạn chết người trong quá trình lao động vẫn còn diễn ra thường xuyên; Thêm vào đó, công tác tuyển sinh học nghề chủ yếu vẫn là tuyển sinh sơ cấp nghề và thường xuyên. Chính quyền địa phương Long An tiếp tục tập huấn nâng cao năng lực cán bộ đối với công tác giải quyết việc làm, nhằm giải quyết triệt để tỷ lệ thất nghiệp trong thị trường việc làm Long An. Qua đó, tỉnh cũng đồng thời triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ cập giáo dục pháp luật cho người lao động  có nhu cầu tìm việc làm và người sử dụng lao động trong tất cả các các loại hình doanh nghiệp.

Đối với công tác dạy nghề, chính quyền địa phương Long An đã phê duyệt và triển khai kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn từ năm 2017, Chính quyền đồng thời phối hợp với các Sở, ngành, đoàn thể và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về đào tạo nghề, qua đó phổ cập thêm nhiều kiến thức về các lĩnh vực/ngành nghề khác nhau, nhằm đảm bảo tất cả các tằng lớp lao động đều nâng cao chất lượng tay nghề và giảm thiểu tỷ lệ thất nghiệp đến mức thấp nhất.

Qua những biểu hiện tích cực vừa nêu trên đã cho thấy phần nào sự thành công trong công tác đề xuất và thực thi các chính sách nhằm đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh Long An. Qua đó, Chính quyền địa phương vẫn còn ghi nhận một số tình huống tiêu cực về quyền lợi dành cho cán bộ lao động, và sẽ tiến hành điều chỉnh trong một thời gian không xa nhằm đảm bảo toàn thể người lao động sẽ có được những quyền lợi tốt nhất.